ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Każdy nasz pracownik jest dodatkowo kontrolowany przez naszych pracowników, którzy weryfikują informacje przesłane przez dystrybutorów.

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

•   στη χειρολαβή της πόρτας /σε σακουλάκι ή με προσαρτημένο λαστιχάκι

•   κάτω από κάθε πόρτα /στο πατάκι της πόρτας

•   στις ταχυδρομικές θυρίδες /σε μονοκατοικίες /πολυκατοικίες

•   πίσω από τους υαλοκαθαριστήρες αυτοκινήτων

•   διανομή σε διευθύνσεις με ή χωρίς απόδειξη παραλαβής

•   απευθείας στην αναγραφόμενη διεύθυνση

•   διανομή φυλλαδίων σε αρχές και υπηρεσίες (Σχολεία/ Ανώτατες Σχολές/ Νοσοκομεία/Υπηρεσίες/ Πολιτιστικοί Φορείς)

 

Το κόστος της διανομής κυμαίνεται από 0,03 πολωνικά ζλότυ ακαθάριστο ποσό – 0,35 πολωνικά ζλότυ για κάθε 1 αντίτυπο με διανομή χωρίς διεύθυνση. Για να λάβετε την προσφορά μας – σας παροτρύνουμε να αποστείλετε αίτημα προσφοράς τιμής.

Κατά τη διάρκεια της διανομής θα λάβετε εκθέσεις με τις περιοχές όπου διανεμήθηκαν τα φυλλάδια.

Έλεγχος – κάθε υπάλληλος μας ελέγχεται επιπρόσθετα από τους ελεγκτές, οι οποίοι επαληθεύουν τις πληροφορίες που απεστάλησαν από τους διανομείς. Μετά την επαλήθευση σας αποστέλλουμε την πληροφορία σε ποιες περιοχές διανεμήθηκαν τα φυλλάδια.