Διανομή δειγμάτων

Τι μπορούμε να σας προσφέρουμε:

  • Η διανομή δειγμάτων αποτελεί μια από τις πιο αγαπημένες από τους καταναλωτές και τους ειδικούς στον τομέα του μάρκετινγκ μέθοδους προώθησης προϊόντων.
  • Επιτρέπει τη δοκιμή των προϊόντων, τον έλεγχο της γεύσης, του χρώματος, του αρώματος, της υφής ή του τρόπου λειτουργίας.
  • Επιτρέπει την επιρροή της στοχευμένης ομάδας, αξιοποιώντας τους πιο αποτελεσματικούς διαύλους επικοινωνίας.

Γιατί καμπάνιες με παροχή δειγμάτων

  • Υψηλά πρότυπα και διαδικασίες δράσης σε όλη την Πολωνία
  • Περιφερειακές δομές που είναι αφιερωμένες αποκλειστικά στην υλοποίηση έργων που διαχειρίζονται από την εταιρεία AK MEDIA Dystrybucja – χωρίς εξωτερικούς εταίρους – αξιοποίηση των δυνατοτήτων των υπαλλήλων – ευελιξία, ταχύτητα στην εκτέλεση των παραγγελειών
  • Βελτιστοποίηση του κόστους – συνέργεια – επιμερισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ των παραρτημάτων στο εσωτερικό του AK MEDIA Dystrybucja