Διεξαγωγή Ερευνών

Η διεξαγωγή ερευνών αποτελεί την καλύτερη αξιολόγηση των αναγκών των πελατών και το πρώτο βήμα για την οικοδόμηση της εικόνας της μάρκας, με τρόπο που επιθυμούν οι αγοραστές. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται μπορούν αργότερα να αξιοποιηθούν για τη διεξαγωγή μιας Στοχευμένης Διαφημιστικής Καμπάνιας.

Οι δημοσκόποι μας συγκεντρώνουν πληροφορίες που διευκολύνουν την προσέλκυση νέων πελατών ή τη βελτίωση των υπηρεσιών/προϊόντων που προσφέρονται από την εταιρεία σας. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της καμπάνιας θα σας διευκολύνουν να προσεγγίσετε μια σαφώς καθορισμένη στοχευόμενη ομάδα και θα προσδιορίσει τις προσδοκίες τους σε σχέση με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρετε.

Το φάσμα των υπηρεσιών μας καλύπτει ολόκληρο το έδαφος της χώρας.

Εδώ και χρόνια εφαρμόζουμε διάφορα συστήματα έρευνας που έχουν τις εξής μορφές:

* προσωπική συνέντευξη

* προσωπική συνέντευξη με τη χρήση επιπρόσθετων στοιχείων προώθησης

* τηλεφωνική συνομιλία

* ερωτηματολόγια στο διαδίκτυο

* ταχυδρομική δημοσκόπηση