Μαζικές αποστολές μηνυμάτων

Τι μπορούμε να σας προσφέρουμε:

  • Στρατηγική και σχεδιασμός καμπανιών μέσω e-mail
  • Θεματικές βάσεις δεδομένων e-mail

Γιατί καμπάνιες μέσω e-mail;

  • Το E-mailing αποτελεί μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές διαφήμισης.
  • Χάρη στη μορφή αυτή μπορεί να διεξαχθεί μια διαφημιστική καμπάνια με μεγάλη εμβέλεια.
  • Σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να προσεγγιστεί μια επιλεγμένη ομάδα αποδεκτών που συγκεντρώθηκαν σε βάσεις δεδομένων e-mail των εκδοτών μας.
  • Το E-mailing μπορεί να στοχοθετήσει μια επιλεγμένη στενή ομάδα αποδεκτών, που προσδιορίζεται με βάση τα δημογραφικά ή γεωγραφικά κριτήρια