Τοποθέτηση αφισών

Πραγματοποιούμε την τοποθέτηση αφισών κάθε μεγέθους. Προσφέρουμε υπηρεσίες στα πλαίσια προγραμματισμού, οργάνωσης και πλήρους εξυπηρέτησης εξωτερικών καμπανιών με πανπολωνική εμβέλεια. Κατά τη διάρκεια της δράσης διανομής αποστέλλονται εκθέσεις από την πορεία της τοποθέτησης αφισών.

ΟΙ ΑΦΙΣΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΕ:

•   διαφημιστικούς στύλους

•   πίνακες ανακοινώσεων

•   citylights

•   αρχές και υπηρεσίες (Σχολεία/Ανώτατες Σχολές/Νοσοκομεία/Υπηρεσίες/Πολιτιστικοί Φορείς)

•   υπόστεγα στάσεων

•   κόντρα πλακέ (δημοφιλείς στη διάρκεια των εκλογών)

 

 

Οι αφίσες τοποθετούνται αποκλειστικά σε επιτρεπόμενους χώρους. Μπορούμε να εκτελέσουμε την παραγγελία στο έδαφος ολόκληρης της χώρας.

Εγγυόμαστε την ανώτερη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Πριν από κάθε καμπάνια διερευνούμε διεξοδικά τις δυνατότητες που αφορούν το μέγεθος και την ποσότητα των αφισών που μπορούν να προβληθούν στις επιλεγμένες από εσάς τοποθεσίες. Προετοιμάζουμε λεπτομερείς εκθέσεις που αφορούν τις υλοποιούμενες καμπάνιες και παρέχουμε φωτογραφική τεκμηρίωση.

Διαθέτουμε τις καλύτερες τοποθεσίες για την εγκατάσταση αφισών, χάρη σε αυτό προσεγγίζουμε μεγάλο αριθμό αποδεκτών.