AK Media Dystrybucja

11-500 Giżycko
ul. I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki 31

Nous écrire

ul. Pereca 13/19, 00-958 Warszawa 66
Skrytka pocztowa 159

Marketing

marketing@akmedia.pl
+48 792 111 111

Comptabilité

ksiegowosc@akmedia.pl

Contrôle de la distribution

raporty@akmedia.pl