AK Media Dystrybucja

11-500 Giżycko
ul. Jagiełły 1

Adres korespondencyjny

ul. Pereca 13/19, 00-958 Warszawa 66
Skrytka pocztowa 159

Dział marketingu

marketing@akmedia.pl
+48 792 111 111

Dział księgowości

ksiegowosc@akmedia.pl

Dział kontroli dystrybucji

raporty@akmedia.pl