Ankietowanie

Ankietowanie to najlepsza ocena potrzeb klientów oraz pierwszy krok do budowania wizerunku marki w sposób pożądany przez nabywców. Zebrane informacje można w późniejszym czasie wykorzystać do przeprowadzenia Dedykowanej kampanii reklamowej.

Nasi ankieterzy zbierają informacje ułatwiające pozyskanie nowych klientów lub udoskonalenie usług/produktów oferowanych przez Twoją firmę. Informacje zebrane podczas kampanii ułatwią Ci dotarcie do ściśle określonej grupy docelowej oraz wskażą jej oczekiwania w stosunku do produktów lub usług, które oferujesz.

Zakres naszych usług to obszar całego kraju.

Od lat przeprowadzamy badania ankietowe w różnych formach takich jak:

* Wywiad bezpośredni

* Wywiad bezpośredni z użyciem dodatkowych elementów promocji

* Rozmowa telefoniczna

* Kwestionariusz internetowy

* Ankieta pocztowa