Plakatowanie

Rozklejamy plakaty każdego formatu. Oferujemy usługi w zakresie planowania, organizacji i pełnej obsługi kampanii reklamy zewnętrznej o zasięgu ogólnopolskim. W czasie trwania akcji reklamowej nasi kolporterzy zobowiązani są do kontroli rejonu plakatowanego, utrzymania w czystości. W czasie akcji dystrybucyjnej przesyłane są raporty z przebiegu plakatowania.

PLAKATY MOGĄ BYĆ ROZWIESZONE:

•   słupy reklamowe

•   tablice ogłoszeniowe

•   citylighty

•   instytucje (Szkoły/Uczelnie Wyższe/Szpitale/Urzędy/Instytucje Kultury)

•   wiaty przystankowe

•   dykty (tak jak często można to zobaczyć podczas wyborów)*

 
*W przypadku wyborów w Polsce zgody na rozwieszenie plakatów na dyktach leżą po stronie zlecającego.
 

Plakaty dystrybuowane są wyłącznie w miejscach dozwolonych. Zlecenie plakatowania możemy zrealizować na terenie całego kraju.

Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych przez nas usług. Przed każdą kampanią szczegółowo rozpatrujemy możliwości dotyczące wielkości oraz ilości plakatów jakie mogą być eksponowane w wybranych przez Państwo miejscowościach. Przygotowujemy szczegółowe raporty dotyczące realizowanych kampanii oraz dostarczamy dokumentację zdjęciową.

Dysponujemy najlepszymi miejscami do plakatowania – dzięki temu docieramy do dużej ilości odbiorców.