AK Media Dystrybucja

11-500 Giżycko
ul. I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki 31

Адрес для корреспонденции

ul. Pereca 13/19, 00-958 Warszawa 66
Skrytka pocztowa 159

Отдел маркетинга

marketing@akmedia.pl

Бухгалтерия

ksiegowosc@akmedia.pl

Отдел контроля дистрибуции

raporty@akmedia.pl