Рекламні кампанії, адресовані цільовій аудиторії

Рекламні кампанії, адресовані цільовій аудиторії – це одна з найбільш ефективних і точних форм реклами.

Перед початком виконання проекту клієнт вказує нам бюджет, який він має у своєму розпорядженні, передає опис послуг, які він пропонує, та вказує цільову аудиторію, яка повинна стати потенційним адресатом даної кампанії.

На підставі інформації, що передана замовником, наші стратеги розробляють план рекламної кампанії, що адресована конкретній аудиторії, таким чином, щоб при точно визначеному бюджеті підібрати відповідні засоби передачі інформації у такий спосіб, який дозволить здобути найбільшу кількість клієнтів. Створюючи рекламну кампанію, адресовану цільовій аудиторії, ми базуємося на статистиках, що позволяють оцінити потреби потенційних споживачів та глибоко проаналізувати фактори, на які вони податливі.

За бажанням клієнта ми готові провести також дослідження ринку, яке дозволить отримати інформацію про будь-яку групу споживачів, вказаних замовником. Пропонуємо не лише дослідження потреб клієнтів, їх задоволенння послугами, що надаються в даний час, та ефективністю попередньої кампанії, яка проводилась фірмою, але також дії конкурентних пропозицій та їх вплив на рішення про покупки, що приймаються споживачами.

Створюючи рекламну кампанію, адресовану цільовій аудиторії, ми спроможні представити декілька або більше десятка варіантів, які позволяють різними способами отримати доступ до конкретної аудиторії, застосовуючи різні засоби передачі інформації та різну тривалість кампаній (безперервні, імпульсні, короткострокові кампанії).
 
Рекламні кампанії, адресовані цільовій аудиторії, діляться на такі, що:

— Підсилюють зростання пізнаваності бренду;
— Викликають зростання продажів;
— Приводять до зміни сприйняття бренду, продукту і т.п.;
— Зміцнюють стосунки між продавцем і споживачем – формування лояльності до бренду;
— Створюють нові потреби клієнтів;
— Агресивні кампанії, направлені на ослаблення діяльності конкуренції.